Thailand

Ik ben een inwoner van:

Indien Thailand niet je bestemming is,
klik hier om een nieuwe bestemming te zoeken.

 • Toerist
 • Zaken

Stap 1 - Maak een keuze uit onderstaande visa / legalisatie

Stap 2 - Bestel online en ontvang het volledige aanvraagpakket per email

Stap 3 - Vul de nodige documenten in en stel uw dossier samen

Stap 4 - Stuur uw documenten op naar traveldocs

Stap 5 - Ontvang uw visum / legalisatie bij u thuis

Uw visum / legalisatieProcedureAmbassade kostentraveldocs feeTotaal (incl. BTW)
Toeristisch/1 inreis/90 dagen geldigheid/30 dagen verblijf/normal
Toeristisch/1 inreis/90 dagen geldigheid/30 dagen verblijf/normal
Download documenten
8 dag(en) min. € 60,00 € 47,99 € 107,99
Toeristisch/1 inreis/90 dagen geldigheid/30 dagen verblijf/spoed
Toeristisch/1 inreis/90 dagen geldigheid/30 dagen verblijf/spoed
Download documenten
4 dag(en) min. € 114,45 € 47,99 € 162,44
Toeristisch/meerdere inreizen/90 dagen geldigheid/60 dagen verblijf/normal
Toeristisch/meerdere inreizen/90 dagen geldigheid/60 dagen verblijf/normal
Download documenten
8 dag(en) min. € 60,00 € 47,99 € 107,99
Toeristisch/meerdere inreizen/90 dagen geldigheid/60 dagen verblijf/spoed
Toeristisch/meerdere inreizen/90 dagen geldigheid/60 dagen verblijf/spoed
Download documenten
4 dag(en) min. € 114,45 € 47,99 € 162,44

Benodigdheden visum Thailand :

Een visum is niet nodig voor een verblijf minder dan 30 dagen!

Paspoort

 • Tenminste zes maanden geldig zijn na de vervaldatum van het uit te vaardigen visum.
 • Twee lege, tegenover elkaar liggende pagina’s bevatten.
 • Hoesjes dienen van het paspoort te worden verwijderd.

Visum Applicatie formulier en pasfoto’s

 • Een volledig ingevuld en ondertekend applicatie formulier.
 • Twee officiële, recentelijk genomen pasfoto´s (35mm x 45mm) wordt aan het formulier vastgehecht met een paperclip.
 • Het formulier dient te worden ingevuld in BLOKLETTERS.

Bewijs van ticket

 • Een kopie van het vluchtschema of een print van uw e-ticket uitgegeven door een reisorganisatie of een luchtvaartmaatschappij.

Kopie van het paspoort

 • Een kopie van de informatiepagina van het paspoort van de reiziger.

OPGELET!!!

  Aanvragers van een multiple entry visum moeten het volgende aanleveren:
 • Een kopie van een recent bankafschrift met een saldo van minimaal €5000
 • Een Engelstalige werkgeversverklaring, deze moet ondertekend zijn door de werkgever en op bedrijfspapier geschreven zijn. De verklaring moet de persoonsgegevens, functie en taakomschrijving van de visumaanvrager vermelden.
 • Een kopie van de hotelbevestiging, waaruit blijkt dat de aanvrager een verblijfplaats heeft voor op zijn minst de eerste inreis Terugkerende bezoekers Aanvragers die Thailand meerdere keren per jaar bezoeken, moeten bij de tweede en daarop volgende visumaanvragen ook bewijs van voldoende financiële middelen aanleveren. Dit moet worden aangeleverd als het meest recente bankafschrift. Het bankafschrift moet:
 • De naam en saldo van de aanvrager vermelden
 • Op zijn minst één overboeking/storting vermelden (bijv. salaris/uitkering) waaruit bewijs van inkomen blijkt.
 • Alle bij- en afschrijvingen tonen. Deze mogen niet doorgestreept, gewist of op enige andere manier verborgen worden.

Stap 1 - Maak een keuze uit onderstaande visa / legalisatie

Stap 2 - Bestel online en ontvang het volledige aanvraagpakket per email

Stap 3 - Vul de nodige documenten in en stel uw dossier samen

Stap 4 - Stuur uw documenten op naar traveldocs

Stap 5 - Ontvang uw visum / legalisatie bij u thuis

Uw visum / legalisatieProcedureAmbassade kostentraveldocs feeTotaal (incl. BTW)
Zaken/meerdere inreizen/90 dagen geldigheid/60 dagen verblijf/normal
Zaken/meerdere inreizen/90 dagen geldigheid/60 dagen verblijf/normal
Download documenten
8 dag(en) min. € 120,00 € 47,99 € 167,99
Zaken/meerdere inreizen/90 dagen geldigheid/60 dagen verblijf/spoed
Zaken/meerdere inreizen/90 dagen geldigheid/60 dagen verblijf/spoed
Download documenten
4 dag(en) min. € 174,45 € 47,99 € 222,44
Zaken/1 inreis/90 dagen geldigheid/30 dagen verblijf/normal
Zaken/1 inreis/90 dagen geldigheid/30 dagen verblijf/normal
Download documenten
8 dag(en) min. € 60,00 € 47,99 € 107,99
Zaken/1 inreis/90 dagen geldigheid/30 dagen verblijf/spoed
Zaken/1 inreis/90 dagen geldigheid/30 dagen verblijf/spoed
Download documenten
4 dag(en) min. € 114,45 € 47,99 € 162,44

Benodigdheden visum Thailand :

Paspoort

 • Tenminste zes maanden geldig zijn na de vervaldatum van het uit te vaardigen visum.
 • Twee lege, tegenover elkaar liggende pagina’s bevatten.
 • Hoesjes dienen van het paspoort te worden verwijderd.

Visum Applicatie formulier en pasfoto’s

 • Een volledig ingevuld en ondertekend applicatie formulier.
 • Twee officiële, recentelijk genomen pasfoto´s (35mm x 45mm) wordt aan het formulier vastgehecht met een paperclip.
 • Het formulier dient te worden ingevuld in BLOKLETTERS.

Bewijs van ticket

 • Een kopie van het vluchtschema of een print van uw e-ticket uitgegeven door een reisorganisatie of een luchtvaartmaatschappij.

Fotokopie van het paspoort

 • Een duidelijke kopie van de informatiepagina van het paspoort van de aanvrager.

Garantiebrief

  Is een brief van de werkgever van de aanvrager. De brief moet het volgende bevatten:
 • Opgemaakt zijn door een Nederlands bedrijf of Nederlandse vestiging van dat bedrijf.
 • Op bedrijfspapier geschreven zijn met vermelding van naam en adres.
 • De naam, geboortedatum en paspoortnummer van de aanvrager vermelden.
 • Het aantal inreizen aangeven, samen met de benodigde duur en de begin- en einddatum.
 • Een vermelden van garantie van het bedrijf garant voor alle onkosten.
 • Een stempel van het bedrijf en een handtekening bevatten.

Uitnodigingsbrief

  Dit is een brief van de uitnodigende partij welke dient te bevatten:
 • Op bedrijfspapier geschreven zijn.
 • De naam en paspoort details van de aanvrager vermelden.
 • De reden, aantal inreizen en lengte van de reis vermelden.
 • De adres van het te bezoeken bedrijf vermelden.
 • Een stempel van het te bezoeken bedrijf bevatten.
 • Ondertekend zijn.

Registratie van het bedrijf in Nederland

  Bij de aanvraag van een multiple entry zakenvisum moet altijd een inschrijving van de Kamer van Koophandel van het Nederlandse bedrijf aangeleverd worden. Deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden en moet in het Engels opgesteld zijn.

Registratie van het bedrijf in Thailand

 • Een recente en complete registratie van het uitnodigende bedrijf in Thailand
 • Een financieel jaaroverzicht zoals opgegeven aan de belasting
 • Een bewijs van belastingbetaling (Tax Payment Receipt)

OPGELET!!!

  Een reisschema is vereist voor het aanvragen van een visum voor meerdere inreizen. Dit schema, Travelplan, moet ondertekend worden door dezelfde ondertekenaar als de garantiebrief.