China (Volksrepubliek)

Ik heb de nationaliteit van:

Indien China (Volksrepubliek) niet je bestemming is,
klik hier om een nieuwe bestemming te zoeken.

 • Toerist
 • Zaken
 • Ambassade registratie! (zeer aanbevolen)
 • Digitale Fotoservice

Stap 1 - Maak een keuze uit onderstaande visa / legalisatie

Stap 2 - Bestel online en ontvang het volledige aanvraagpakket per email

Stap 3 - Vul de nodige documenten in en stel uw dossier samen

Stap 4 - Stuur uw documenten op naar traveldocs

Stap 5 - Ontvang uw visum / legalisatie bij u thuis

Uw visum / legalisatieProcedureKostentraveldocs feeTotaal (incl. BTW)
Toeristisch/Urgent/Single, Double of Multiple Entry
Toeristisch/Urgent/Single, Double of Multiple Entry
Download documenten
3 dag(en) min. € 246,35 € 44,49 € 290,84
Toeristisch/Spoed/Express/Single, Double of Multiple Entry
Toeristisch/Spoed/Express/Single, Double of Multiple Entry
Download documenten
4 dag(en) min. € 224,25 € 44,49 € 268,74
Toeristisch/normaal/Single, Double of Multiple Entry
Toeristisch/normaal/Single, Double of Multiple Entry
Download documenten
5 dag(en) min. € 175,05 € 44,49 € 219,54
Toeristisch/geen haast/Single, Double of Multiple Entry
Toeristisch/geen haast/Single, Double of Multiple Entry
Download documenten
7 dag(en) min. € 126,55 € 44,49 € 171,04

Benodigdheden visum China (Volksrepubliek) :

Paspoort

 • Bij een visum met enkele inreis: paspoort dient 6 maanden na aankomst in China geldig te zijn.
 • Bij een visum met dubbele inreis: paspoort dient bij de 1e inreis 7 maanden geldig te zijn na aankomst en bij de 2e inreis 6 maanden.
 • Minstens drie lege, tegenover elkaar liggende pagina’s bevatten.
 • Hoesjes dienen van het paspoort te worden verwijderd.

Visumaanvraagformulier en pasfoto’s

 • Een recentelijk volledig ingevuld aanvraagformulier. Het aanvraagformulier MOET per computer worden ingevuld en worden ondertekend met een ZWARTE pen of balpen. Valse of niet complete informatie kan als gevolg hebben dat het visum niet wordt uitgereikt.
 • Een officiële, recentelijk genomen pasfoto (35mm x 45mm). Op de foto mogen GEEN bril, NOCH juwelen te zien zijn. Tevens in het NIET toegestaan dat de tanden zichtbaar zijn. Het dragen van geheel witte kledij is niet toegstaan.
 • Indien de aanvrager niet de Nederlandse nationaliteit heeft, gelieve een kopie van de verblijfsvergunning toe te voegen.

Werkgeversverklaring

  Wanneer de reiziger ‘business man’, ‘self employed’ of ‘company employee’ heeft aangeduid als zijn beroep op het aanvraagformulier dient er een werkgeversverklaring te worden opgemaakt door de werkgever van de aanvrager. Deze verklaring dient:
 • Te zijn opgemaakt door een Nederlands bedrijf of Nederlandse vestiging van dat bedrijf.
 • Op bedrijfspapier opgemaakt zijn.
 • Geschreven zijn in het Engels.
 • De naam en het adres van het Nederlandse bedrijf vermelden.
 • De naam en de functie/titel van de aanvrager vermelden.
 • Startdatum van het contract vermelden.
 • Het salaris van de reiziger aangeven.
 • Het aantal inreizen aangeven, plus de benodigde duur van het visum.
 • De reden van de reis vermelden.
  Eigen ondernemers: Engelstalig uittreksel van de KvK en een bewijs van BTW betaling. Dit bewijs moet van de meest recente aangifte zijn van de omzetbelasting. Indien u geen BTW betaalt, dan dient u een Engelstalige verklaring mee te sturen dat u geen BTW betaalt.
  Gepensioneerden: een kopie van het meest recente bankafschrift, inclusief een zichtbare storting van uw AOW / pensioen + een zichtbaar saldo van minimaal € 3.000 per persoon.
  Werklozen en huisvrouwen/-mannen: een bankafschrift met zichtbaar saldo van minimaal € 3.000 (per persoon).
  Voor studenten: een Engelstalige schoolverklaring, op officieel briefpapier van de opleidingsinstantie, waarin het volgende wordt vermeld:
  • Naam van de studie.
  • Contactgegevens van de school en ondergetekende.
  • Sinds wanneer u bent ingeschreven en tot wanneer de studie duurt.
  • Reden van bezoek aan China.
  • De brief moet ondertekend zijn

  Bewijs van ticket en hotelbevestiging

  • Een kopie van een vluchtschema. Als u een visum met dubbele inreis aanvraagt dan moet uit het vluchtschema blijken dat u twee keer in- en uit reist.
  • Een hotelbevestiging

  Verblijf bij vrienden

   Als u bij vrienden tot 30 dagen verblijft dan is een uitnodigingsbrief vereist. Deze moet:
   • In het Chinees of Engels geschreven zijn.
   • De paspoortgegevens van de aanvrager vermelden.
   • De in- en uitreisdata vermelden.
   • De relatie vermelden tussen u en degene waar u verblijft.
   • De naam, adres- en contactgegevens van de uitnodigende partij vermelden.
   • Gedateerd en ondertekend zijn door de uitnodigende partij.
     Daarnaast moet u een kopie van de Chinese identiteitskaart opsturen van de uitnodigende persoon. Indien deze geen Chinees staatsburger is dan moet u een kopie van het paspoort van een andere nationaliteit én een kopie van een Chinese verblijfsvergunning opsturen.

    Kopie Paspoort

    • Een kopie van de informatiepagina van uw paspoort

    Minderjarige aanvragers

     Minderjarige aanvragers dienen een kopie van hun geboorteakte toe te voegen.
      Minderjarigen die alleen reizen en/of met één van de ouders/voogden dienen ook het volgende aan te leveren:
      • Een toestemmingsbrief ondertekend door beide ouders.
      • Een kopie van het paspoort van beide ouders.

      Visum voor 2 inreizen

       Aanvragers van een double entry visum, moeten een vluchtschema of e-ticket aanleveren waaruit blijkt dat zij tweemaal China in-en uitreizen. Een bewijs moet worden aangeleverd van uw verblijf gedurende beide reizen van het hotel.

      De ambassade beoordeelt tijdens de behandeling per individuele aanvraag of er aanvullende documenten moeten worden aangeleverd of dat een andere procedure gevolgd gaat worden.

      Dossiers welke niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden worden onmiddellijk afgewezen door het consulaat van China.

Stap 1 - Maak een keuze uit onderstaande visa / legalisatie

Stap 2 - Bestel online en ontvang het volledige aanvraagpakket per email

Stap 3 - Vul de nodige documenten in en stel uw dossier samen

Stap 4 - Stuur uw documenten op naar traveldocs

Stap 5 - Ontvang uw visum / legalisatie bij u thuis

Uw visum / legalisatieProcedureKostentraveldocs feeTotaal (incl. BTW)
Zaken/Urgent/Single, Double of Multiple Entry
Zaken/Urgent/Single, Double of Multiple Entry
Download documenten
3 dag(en) min. € 246,35 € 44,49 € 290,84
Zaken/Spoed/Single, Double of Multiple Entry
Zaken/Spoed/Single, Double of Multiple Entry
Download documenten
4 dag(en) min. € 224,25 € 44,49 € 268,74
Zaken/normaal/Single, Double of Multiple Entry
Zaken/normaal/Single, Double of Multiple Entry
Download documenten
5 dag(en) min. € 175,05 € 44,49 € 219,54
Zaken/geen haast/Single, Double of Multiple Entry
Zaken/geen haast/Single, Double of Multiple Entry
Download documenten
7 dag(en) min. € 126,55 € 44,49 € 171,04

Benodigdheden visum China (Volksrepubliek) :

Paspoort

 • Bij een single entry: paspoort dient 6 maanden na aankomst in China geldig te zijn.
 • Bij een double entry: paspoort dient bij de 1e inreis 7 maanden geldig te zijn na aankomst en bij de 2e inreis 6 maanden.
 • Bij een multiple entry voor 6 maanden: paspoort dient bij de 1e inreis 7 maanden geldig te zijn na aankomst en bij de laatste inreis 6 maanden.
 • Bij een multiple entry voor een jaar: paspoort dient bij de 1e inreis 13 maanden geldig te zijn na aankomst en bij de laatste inreis 6 maanden.
 • Minstens drie lege, tegenover elkaar liggende pagina’s bevatten.
 • Hoesjes dienen van het paspoort te worden verwijderd.

Visumaanvraagformulier en pasfoto’s

 • Een recentelijk volledig ingevuld aanvraagformulier. Het aanvraagformulier MOET per computer worden ingevuld en worden ondertekend met een ZWARTE pen of balpen. Valse of niet complete informatie kan als gevolg hebben dat het visum niet wordt uitgereikt.
 • Een officiële, recentelijk genomen pasfoto (35mm x 45mm). Op de foto mogen GEEN bril, NOCH juwelen te zien zijn. Tevens in het NIET toegestaan dat de tanden zichtbaar zijn. Het dragen van geheel witte kledij is niet toegestaan.
 • Indien de aanvrager niet de Nederlandse nationaliteit heeft, gelieve een kopie van de verblijfsvergunning toe te voegen.
 • Reizigers die na 1 januari 2015 de Nederlandse nationaliteit hebben verworven, dienen bovendien een kopie van de identificatiepagina van het paspoort uit hun voormalig land van burgerschap te verstrekken.

Bewijs van ticket en hotelbevestiging

 • Een kopie van een vluchtschema of een e-ticket. Als u een visum met dubbele inreis aanvraagt dan moet uit het vluchtschema blijken dat u twee keer in- en uit reist.
 • Een hotelbevestiging.

Aantoonbare financiële zekerheid

  Voor reizigers die een baan hebben is er een werkgeversverklaring benodigd. Deze moet:
  • Geschreven zijn in het Engels.
  • Afgegeven zijn op bedrijfsbriefpapier.
  • De functie/titel van de reiziger bevatten.
  • Contactgegevens van het bedrijf en ondertekende vermelden.
  • Startdatum van het contract vermelden.
  • Het salaris van de reiziger aangeven.
  • Reden van de reis naar China vermelden.

  Uitnodigingsbrief

   De uitnodigingsbrief van het bedrijf dat de aanvrager gaat bezoeken dient volgende items bevatten:.
  • De naam van de aanvrager.
  • Het paspoortnummer van de aanvrager.
  • In- en uitreis datum.
  • Het type visum dat de aanvrager wenst.
  • Het doel van uw reis.
  • Stempel van het Chinese bedrijf in kleur.
  • Aantal benodigde inreizen te vermelden Let op!!! Als u een visum aanvraagt voor twee inreizen (double entry) dan moet de uitnodiging van het Chinese bedrijf tevens de twee in- en uitreis data plus een gedetailleerde omschrijving van de reden van beide bezoeken weergeven.

  Bewijs van bedrijfsregistratie

   De statuten/oprichtingsakte van de Kamer van Koophandel in China (een zg. ´Business License´) is benodigd. De bedrijfsnaam op deze akte moet overeenkomen met de bedrijfsnaam op de uitnodiging.
    Als het uitnodigende bedrijf een universiteit of een ziekenhuis/kliniek is dan hoeft men geen statuten/oprichtingsakte aan te leveren.

   Kopie Paspoort

   • Een kopie van de informatiepagina van uw paspoort

   Visum voor meerdere inreizen

    Voor de aanvraag van een visum met meerdere inreizen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:
   • Het aanvragen van een visum met meerdere inreizen van 6 maanden is alleen mogelijk indien de aanvrager bewijs kan aanleveren van 3 Chinese in- en uitreisstempels in het paspoort EN indien er in de afgelopen 6 maanden al drie keer eerder een single of double entry visum was afgegeven.
   • Voor een visum met meerdere inreizen met een geldigheidsduur van 1 jaar moet de aanvrager bewijs aanleveren van minstens 3 Chinese in- en uitreisstempels EN kunnen aantonen dat er in de afgelopen 12 maanden al eerder een multiple entry visum van 6 maanden of 1 jaar was afgegeven.
   • De uitnodigingsbrief dient duidelijk te vermelden om hoeveel inreizen het gaat.
   • De garantiebrief dient duidelijk te vermelden om hoeveel inreizen het gaat.
   • Het is uiteindelijk aan de visum beambte om te beslissen hoeveel inreizen er worden toegekend.

   Technische werkzaamheden

    De ambassade stelt mogelijk aanvullende eisen aan aanvragers die een uitnodiging hebben waarin technische werkzaamheden worden vermeld. Tijdens de behandeling van de visumaanvraag zullen deze eventuele vereisten bekend worden gemaakt.

   Dossiers welke niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden worden onmiddellijk afgewezen door het consulaat van China. Het consulaat beoordeelt tevens tijdens de behandeling per individuele aanvraag of er aanvullende documenten moeten worden aangeleverd of dat een andere procedure gevolgd gaat worden.

   Ambassade Registratie (zeer aanbevolen)

    Door de toenemende dreiging raadt het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan dat elke reiziger zich laat registreren. Zo kan de Ministerie van Buitenlandse Zaken u indien nodig makkelijker informeren en ondersteunen.

Stap 1 - Maak een keuze uit onderstaande visa / legalisatie

Stap 2 - Bestel online en ontvang het volledige aanvraagpakket per email

Stap 3 - Vul de nodige documenten in en stel uw dossier samen

Stap 4 - Stuur uw documenten op naar traveldocs

Stap 5 - Ontvang uw visum / legalisatie bij u thuis

Uw visum / legalisatieProcedureKostentraveldocs feeTotaal (incl. BTW)
Ambassade registratie!
Ambassade registratie!
Download documenten
1 dag(en) min. € 0,00 € 18,00 € 18,00

Benodigdheden visum China (Volksrepubliek) :

Op reis naar het buitenland? Registreer u nu bij de Nederlandse Ambassade

  In elk land kunnen er crisissen, aanslagen of ongelukken gebeuren. Registreer daarom uw reis met Traveldocs. Zo kan het Nederlandse min. v. Buitenlandse Zaken u indien nodig makkelijker informeren en ondersteunen.

Waarom registreren?

 • Doet zich op uw reisbestemming een noodsituatie voor? Dan beschikken zowel het Nederlandse min. v. Buitenlandse Zaken als de ambassades en consulaten in het buitenland meteen over uw contactgegevens. Zo kunnen zij u snel contacteren voor informatie of bijstand indien nodig.
 • In geval van nood kunnen de consulaire diensten dan ook uw contactpersoon verwittigen.
 • Uw contactgegevens blijven strikt vertrouwelijk en worden enkel gebruikt tijdens een crisissituatie.
 • Uw persoons- en verblijfgegevens worden twee weken na afloop van uw reis gewist uit het systeem.
 • Registreren wordt niet enkel aangeraden voor verre landen. Ook in een land binnen de Europese Unie kan zich een noodsituatie voordoen.

Stap 1 - Maak een keuze uit onderstaande visa / legalisatie

Stap 2 - Bestel online en ontvang het volledige aanvraagpakket per email

Stap 3 - Vul de nodige documenten in en stel uw dossier samen

Stap 4 - Stuur uw documenten op naar traveldocs

Stap 5 - Ontvang uw visum / legalisatie bij u thuis

Uw visum / legalisatieProcedureKostentraveldocs feeTotaal (incl. BTW)
Digitale Foto Service
Digitale Foto Service
Download documenten
1 dag(en) min. € 0,00 € 20,00 € 20,00

Benodigdheden visum China (Volksrepubliek) :

DIGITALE FOTOSERVICE

  Onze digitale fotoservice werkt heel eenvoudig. Neem een foto en stuur deze op naar nederland@traveldocs.eu met de vermelding van jouw dossiernummer of account code. Zorg ervoor dat de foto ten minste 4 megapixels heeft in ‘jpg’, ‘jpeg’, of ‘png’.

Voorwaarden officiële pasfoto’s

 • Een officiële, recentelijk genomen pasfoto in kleur;
 • Op de foto mogen GEEN bril, NOCH juwelen te zien zijn;
 • Tevens is het NIET toegestaan dat de tanden zichtbaar zijn;
 • Een neutrale gezichtsuitdrukking hebben;
 • Een witte achtergrond hebben zonder schaduw;
 • Frontaal genomen zijn en recht in de camera kijken;